Gửi tin nhắn
TRONG KHOẢNG JINPAT
1996
Năm thành lập
1000+
Số nhân viên
17000000+
Doanh thu hàng năm
Khám phá các sản phẩm hàng đầu của chúng tôi
JINPAT Electronics Co., Ltd

Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Muốn biết các sản phẩm, khả năng và nguồn lực của TTI Fiber, Liên hệ với chúng tôi.
Tin tức & Sự kiện
btb@slipring.cn
slipring
+1 346 401 9643